is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 LEEZEN VAN BOEKEN.

verbrcoken is door de waarfchouwende pen van wijze en braave Vaderlanders. Wij hebben andere onfchaadlijke , en in zich zelve voortreffelijke Boeken, die den eerften leeslust zullen voeden. Dan , wanneer iemant u of uwen Kinderen een Boek aanprijst , verlaat u niet ligt op deszelfs oordeel. Zij moeten geen Bock in handen krijgen, dat gij niet eerst geleezen hebt. Sommige Menfchen hebben eenen vreemden fmaak, en meenen , dat het geen hun behaagt ook aan anderen moet welgevallen. Veele Schriften betekenen ook zeer weinig ; zij verflindeii den tijd , en laaten niets goeds na in het leezend hart. Mogten wij van een groot uitfehot ontlast, of de voortvlietende ftroom , die de leesgezinde Vaderlandfche Jeugd medefleept , ten haaren voordeele gefluit kunnen worden! Laat 't jeugdig geflagt maar weinige, doch goede Boeken hebben , en dezelve veel en met oordeel leezen. Leidt hen , met de jaaren , tot meer nuttige, waardige en ernstige Schriften. Dan, laat zij de maat in 't leezen houden , en dringender zaaken niet daarvoor doen agterftaan. Gaarne leezen fommigen , 's avonds , om de ftilte en het gemakiijk liggen, op hun bed ; maar met wat nut zal een min of meer vermoeid lichaam , bij de denkenskragt verdoovende duisternis , leezen, en , onweetend in flaap vallende , de onverzorgde kaars het huis in brand

laaton