Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

god sdie n3t voordeelen.

voor het Menschdom is , en dat, waar deeze niet gekend, bemind , en gevolgd wordt, Ongeloof en Bijgeloof, Domheid en Dwaasheid , Boosheid en Verderf, de geweldigfte tijrannij oefenen op de harten der Menfchen. Zegt hun, dat een Kind van tien jaaren , dat een geringe Dienstboode van weinige kundigheid meer Waarheid weeten, dan alle Heidenen te zamen, en dat zij deeze alleen te danken hebben aan den Heer der Waereld , die , uit louter goedheid , zo wél voor hun gezorgd heeft. Verklaart hun, dat zij een onnoemlijk verlies zouden lijden , indien deeze ftille dagelijkfche gelegenheden tot kennis en vroege godsvrugt werden afgebrooken ; en zij , zonder meer te vorderen , moesten omdoolen in eene zondige en zeer verleidende Waereld. Eiseht, ja beveelt hun, dat zij , na uwen dood, of, wanneer zij uw huis verhaten zullen hebben, nooit den Huislijken Godsdienst verzaaken , al ware het, dat zij in wooningen overgingen, waar dezelve indiervoege niet gehouden werdt. Herhaalt telkens, dat Vader noch Moeder, Zoon noch Dochter, knegt noch meid , eenig waaragtig Geluk zonder den Godsdienst kunnen tegemoet zien ; dat gij aan de uwen onder uw dak, zonder denzelven , niet getrouw kunt zijn; dat geen Kind zich eenigen zegen van God in de Waereld,zonder beleeving van denzelven, kan belooven; dat geen Dienstboode in zijnen ftaat Kk 2 met

Sluiten