Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5lS W E N S C H.

Eeuwigheid te ontvangen, hoewel men Hem, maar kort en gebrekkig, doch opregt gediend

hebbe. „ En mogt deeze uwe Gods-

vrugt , gebleeken in uwen Huislijken Godsdienst , en overgegaan tot de harten uwer Kinderen en Dienstbooden. in hen altoos volftaan , op dat ze in deeze Waereld uwe vreugd , ook eene bewondering der braaven, en in de Eeuwigheid uwe kroon en blijdfchap zijn "!

L\ A Ï1

Sluiten