Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JyONSTIOE LUCTBOLLIN,

9, zelfs overftroomd en met grover Lucht ver-

vuld te zyn, zou geen derde meer weegen, ,, dan een gelyk Lighaam van deeze Lucht. „ Zy zouden derhalve, op de Aarde, veel lang» „ zaamer dun het lichtfte Veertje neerkomen; „ vermits een Veertje, hoe ligt hetzelve ook i,, zyn mag, merklyk zwaarder weegt, dan de

Lucht, in gelyke groote, en gevolglyk vry „ meer naar evenredigheid der Inhouden, dan „ ons zinkend Schip- zou doen".

Ik heb my ongevoelig laten vervoeren, om het merkwaardigfte uit Pater Galicn, met opzicht tot het maakzel van zyn Schip, en deszelfs gebruik, na te fchryven. Ik beken, ter goeder trouwe, dat deeze Philofophifche droom, welke men, tot hier toe, voor eene volftrekte hoofdigheid gehouden heeft, in deeze omftandigheden meer dan den fchyn bekomt van iets merkwaardigs en gewigtigs.

Het denkbeeld van zulk een verbaazend groot Schip, gemaakt uit een Omkleedzel vaa Doek of Leder, en gevuld met eene Lucht, eenmaal zo dun als die van den Dampkring, vertoont een foort van betrekking, welke eender maate ftrookt met de Proefneemingén van de Aëroilatifche Machine: terwyl het belang, dat men in de Ontdekking der Heeren MontGoLFiën genomen heeft, een voordeeligen invloed maakt op de ftoute , maar niettemin

Gees.

Sluiten