is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving der proefneemingen met konstige lugtbollen, die in't voorleeden jaar, meestendeels te Parys; opgelaten zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 Proefneemingen met

dat de Machine zig omtrent 20 Minuuten op zou houden in de Lugt, en dat zy eene verheid , van ongevaar 2000 Totfes , zou afloopen, was niettemin van alle berisping bevryd. Een Toeval, dat men onmeoglyk hadt kunnen Voorzien, belette de volkomcne uitwerking. Hier by kwam de fchielykheid, met welke deeze Lugtbol gemaakt hadt moeten worden; naarpelyk in vier Dagen en vier Nagren. Nogthans bleef hy agt Minuuten in de Lugt en doorliep eene verheid van 1700 Toifes. Derhalve ontving ook gedagte Heer de toejuichingen van 't Algemeen, met verbaasdheid en genoegen voldaan over 't zien van een Verfchynzel geheel nieuw en ongewoon, in zulk een verbaazende grootte. Eenige weinigen , die tót nyd den uitflag gering achtten en verguisden, werden door Luiden van Verftand uitgelachen.

VII.