Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i5 Proefneemingen met Prys der Stoffen.

Driehonderd negen en der. tig Ellen Taf, duhbeld gegomd met Kopaal - Vernis, tegen 10 Livres de EI- Livr. Sols. Den. Ie, is . . 3390 .0.0 Vyf Ellen voor de Naaden . . 50 . o . o

Veertienduizend horderd zeven en dertig KubiekVoeten Gaz, uit Yzer getrokken , tegen 6 Sols 3 Dot. de Kubiek-Voet 44.17 .16 . 6

Komt de geheele Prys der

Machine. . 7857 . 16 . 6

Zo men het Gaz van Spiauter gebruikte, dan zou de Bol 78 Ponden meer kunnen draagen, maar hy zou alsdan 4104 Livres 13 Sols meer kosten dan de voorgaande Bol, cn dus zou de Prys der Machine zyn, 11982 Livres 9 Sols 6 Den.

Niet-

(• Ik heb de Machine onderHefd, gemaakt en gevuld te zyn In eene andere Manufaktuur dan die der Hoofdtlad, anders zou ik in rekening hebben

moe.

Sluiten