Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konstige LüGTBOLLEN. s17

Niettegenfraande alle zorgvuldigheid, welke men kon g:lruiken in de uitvoering van zulk een Lujrtbol als deeze, zou hy ieder Dag ten minfte 6 Ponden Gaz verliezen, 't géne uitmaaken zoude eene Som van 45a Kubiek-Voeten, welke Kgen 6 Sols 3 Deniers gerekend, volgens den Prys van het Gaz uit Yzer-Vylzel, bedraagsn zou 141 Livres 15 Sols 3 Deniers ieder Dag, en volgens dien van het Gaz van Spiauter meer dan eens zo veel.

Uit een zo aanmerkelyk dagelyks verlies, blykt de onmooglykheid, om van de Ontvlambaare Lugt gebruik te maaken in Proefneemingen in 'tgroot, ten minfte zo men geen Omwindzel kan uitvinden, welks Geweefzeldigter zy dan Blaazen en Goudflagers-Vlies, welke de twee foorten van Gaz laaten doorgaan met eene gemakkelykheid, die men nog niet getaxeerd hadt, voor de laatfte Proefneemingen van den Heer Faujas de Saint Fond (*)*

XIV.

moeten brengen de Belastingen , op de Zuuren en andere Stoffen gefield, die den Prys bykans een zes* de deel zouden verhoogen.

O 5

Sluiten