is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken betreffende de rechten der stad Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 237 )

Heer Hoofd-Officier , Jonkheer Johan van Zuylen van dè Haar, Heer van Zevender , geordonneert van haar aangefchreven appel te refilieren, op poene van 25 dubbelde Göude Ryders by yder te verbeuren, en voorts op arbitraale correctie.

Van gelyke heeft de Vroedfchap by Refolutie van 11. Oétober 1654. den Advocaat Matihifius geordonneert om binnen 24 uuren af te zien van zyne aetie tegens den Heer van Rynefiein als Hoofd-Officier der Stad Utrecht, teil Hove geinilitueert ter confequering van falaris , op een boete van 100 Goude Nederlandfche Ryders en arbitraire correctie.

Mitsgaders by Refolutie van den 22 September 1710, aati van Groeningen van een appel van een Gilde zaak ten Hove geinllitueert , op verbeurte van 25 Gulden ieder dag,

En eindelyk op den 27 February 1738 aan Daniël Guill. Bernards, van een appel van een provifioncel Vonnis, aan den Hove op poene van 6 Gulden ieder 24 uuren te verbeureu.

En trouwens (wat in 't byzonder de Gecommineerde dispofitie , omtrent het Burgerregt van G. Egeling aangaat) indien de Vroedfchap naderhand al eens dadelyk het zelve aan hem ontnomen had, zoude men met het hoogfle regt mogen zeggen, dat, word iemand tot de voorregten van een Burgerilaat niet anders toegelaaten , dan onder beding van onderwerping aan deszelfs Overigheid, beflaande in de erkentenisfe en handhaving van deszelfs gezag, mitsgaders

ge-