Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

ï) r LEDEN

VAN HET

GENOOTSCHAP»

Tot Herstel der EENSGEZINDHEID en BURGERRECHTEN,

Bij Gelegenheid van Hun Edr. laatst uitgegeven Vertoog

Aan UTRECHTS BURGERIJ \

boor

J. L.

Dienende tot verdeedigihg dezer Burgerij tegen de aantijgingen van het zelve Genootfcbqp.

Te U T R E C H Tj

feij C. T. van PADDENBURG, sn ZOÖft ja December 1786;

Sluiten