Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE INHOUD. XXXIV.

DergeïykeProefneemingen van den Heer Saussure te Geneve, door middel van een Lugtbol «éfVuurdamp. Bladz. 135 XXXV.

Proefneeming te Grenoble in 't -werk gefield, ^«isJanuary 1784. I3é

XXXVT. Proefneeming gefchied in 't Kafteel van Pifancon, ^y* Romans in Vauphiné, den 13 January 1784. i37 XXXVII. Proefneeming van den Graaf d'Albon, te Franconville, met een Lugtbol, aan welken Dieren opgehangen waren, die zeer hoog in de Lugt zyn opgevoerd. 138

XXXVIII.

Proefneeming te Parys, van een Lugtbol

op te laaten met de Vlam van Wyn-

geest. M2 XXXIX.

Proefneeming te Macon, den 15 Februa. ry 1784, door den Lieer Cellard db Chatelais, 's Konittgs Advokaat. *43

XL;

Sluiten