is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving der proefneemingen met konstige lugtbollen, die in't voorleeden jaar, meestendeels te Parys; opgelaten zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g2

Proefneemingen met

Doek, dat by ons genoemd wordt Tela Ro* www, van binnen bekleed met zeer dun Scbryfpapier.

De vaste deelen, die in de famenftelling van deezen Lugtbol kwamen, beftonden in een breide Gordel van Hout, horizontaal gevestigd midden aan het binnenfte van den Bol : in een Houten Cirkel van ^Voeten wydté, geplaatst naby de onderfte Opening; in een Kap van Hout in het bovenfte gedeelte, waar aan men een Yzeren Ring hadt vast gemaakt.

Boven van den Kap en langs de Naaden, die de Strooken van *t Bekkedzel famenvoe g den, daalden veele dikke Touwen neer, gefchikt om het Mondftuk, en'tgene daar aan hangen moest, te houden. Deeze Touwen waren wederom kruislings vereenigd door dunner Touwen, en maakten dus als een Net, aan het Bekleedzei vast genaaid , waar door hetzelve geftevigd werdt.

Het Fornuis - of Komfoir voor de Brandftoffen, was van Koper, omtrent zes Voeten over t kruis, en werdt opgehouden door eenige dwarslatten van Hout, die van buiten van het Mondftuk afkwamen: want de Heer Andreani oirdeelde het Komfoir, tegen 'r gewoone gebruik, niet dan zeer weinig boven de Opening van den Bol te moeten plaatzen: hy hadt naamelyk , met de Theorie overeenkomftig,

be-