Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k IS 3

beiïaan , en bleeven dus bij die gedachten, dat de Gereformeerde Godsdienst, zonder den Stadhouder , onherftelbaar verlooren was ; te meer, om dat hij of zijne Voorzaten de grondleggers van dien Godsdienst waaren geweest, en dus ntt nog door hem moest befchermt worden.

Pietje. En was dit niet waar? —

V a d e k.

Ja, Kinderen.' dit was voor een gedeelte waar; omtrent de befcherming, maar niet omtrent de grondlegging of .daarftélling van die Religie, dit was de zaak van Calvijn ; doch het was meest een verkeerd voorwendfel, [Zie Algem. Leeringen Letter (&)] maar de zaak van verfchil niet; en daarom zal het nodig zijn, dat ik u de verfchillen op geef, op dat gij dan een recht begrip van de

Gefchiedenis kunt krijgen; 1 • dus moet ik u

eerst melden , hoe en op welk eene wijze, dit Land beftuurd of geregeerd wierdt.

Dit Land moest geregeerd worden, door {redelijke en provinciaale Regenten. De ftedelijke Regenten moesten, volgends de Privelegien, aangefteld worden, door de Burgerijen in iedere Stad, en

Sluiten