Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« 231 3 VIJFTIENDE GESPREK. Pietje.

Lieve Vader! 'er fchijnt toch geen einde aan onze gefprekken te zullen komen ; maar ook onze nieuwsgierigheid is nog niet genoeg voldaan , en daarom vervoegen wij ons weder tot U, om te verneemen wat 'er verder van die groote Omwenteling geworden is.

V a d er.

Gij verblijd mij, lieve Kinderen! daar ik mag ontwaar worden dat uwe nieuwsgierigheid nog aanhoudende is; wel nu, wij zullen over deze Omwenteling nog een gefprek houden, en dan weder tot ons Vaderland, met onze gefprekken, te rug keeren.

Mietje, Als het u gelieft, Vader!

Vader.

Ik heb u dan, in ons vooriggefprek, gezegd, dat de vijandelijkheden der andere Hoven, met nadruk vermeerderden: zoo dat de Franfchen met alle de Vorsten van het Duitfche Rijk, niet alleen, maar P 4 eok

Sluiten