is toegevoegd aan uw favorieten.

Legaat van Gillis Blasius Stern.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GILLIS BLASIUS STERN. 3$

DEN DESOLATEN BOEDEL.

Het Huis ftond open, de goedereft' lagen hier en daar verfpreid en wy hoorden by onze intreede veele Hemmen in de achterkamer , ik ging 'ermee de Vrouw na toe : in het midden van het vertrek ftond een gedekte tafel met fpyzen, gegarneerd met een aantal bouteilles wyn : aan het Hoofd derzelve zaten de Heeren Procureur Plukker en de Notaris Potter, de eerste had aan zyne Rechte-hand eenige Klerken, en de laatste aan zy. ne linkerhand Stads Bodens en Deurwaarders, welker adfiftenten dit luisteryk gefelfchap bedienden : het fcheen, dat men eerst begonnen had met eeten en drinken, en daar na aan 't fchryven zou gaan , want daar F % lag