is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeven verhandelingen over verscheide onderwerpen, voorgeleezen in het genootschap, Concordia et libertate.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 over de

aanëenfchakeling of opëenftapeling van leenfpreüken en gelykenisfen,deezen zouden wy veeleerder voorftaan en verdedigen. „ Zulk eene verrnenig^ „ vuldiging van gelykenisfen, zegt Po p e , zyn het „ eigenaartig voortbrengfel van eene'verbeelding „ die alles te werk fielt om iets, het geen won,, der groot is, uittedrukken, maar, dewyl zy „ geen enkel denkbeeld Vinden kan , het geeri „ genoegzaam overëenkomt met haare begrippen, dat gebrek , door de verdubbeling der „ gelykenisfen, poogt te vervullen". Wy hebben boven reeds aangemerkt, dst Vondel,, iii zyn' Joannes den Boetgezant, mogelyk te veel gelykenisfen gebruikte; maar wy erkennen , wy gevoelen zyn' verheven fmaak, wanneer hy, iri zyn' Salmoneus, het gelukkig gevolg van eene onvermoeide aanhouding, in eene trits van voorbeelden, op deeze wyze affcbildert:

Hoe kan men zeggen dat hy rust, die doorgaans werkt? De waterdrop wint traag, nóg wint ze op fteen en yzer s De fchaduw gaat haar' gang rondom den zonnewyzer: De itarren fpoeden weg, en niemand merkt de vaart.

De gewyde Schryvers geeven ons ook dè fraai» lte blyken van diergelyke opëenftapelingen. Dei Aanroeping van David in den XVIII. Pfalm, en de metafora door den Apostel Judas (vs.12, 13), omtrent de valfche Leeraars gebruikt, ftrekken hiervan ten bewyze. Ik zal my, voor het tegenwoordige alleenlyk beroepen op de volgende zwierige en prachtige affchetfing van Simon , den Zoon des Hoogepriesters, die wy leezen by den Zedenleeraar Sirach. (L. vs. 6—10.) daar hy hem dus aanfpreekt: „ Gy waart gelyk de

„ m o r-