is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeven verhandelingen over verscheide onderwerpen, voorgeleezen in het genootschap, Concordia et libertate.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B y l A g ï. S29

Koning van Pruissen over de kunst des oorlogs; Vida over bet fchaakfpel; Lofft over het Heelal (d); Vanier over den akkerbouw, (e)> Rapin CO» Cessieres, Mason (g) en de Lille over de tuinen en lusthoven (K), Dyer over de wol

Ongeloof en valfche Wysbegeerte. De bygevoegde aanmerkingen zyn zo geleerd a s nuttig.

(d) Eudofia, or a Poem on the Univerfe, in VU. looks, by Capell Lofft. Ware dit onderwerp wat minder dor en afgetrokken, wat meer poëetisch behandeld, de andere verdiensten van dit werk zouden 'er by , Winnen. Zie hier de ftoffe van ieder boek. I. De Aarde,

. de ftoffeny de elementen, bewyzen

voor de klootfche gedaante der Aarde, — haar jaariyk-

fche beweeging enz. II De Komeeten, de grootfche

ontdekkingen van Aardryk- en Sterrekunde. III. De Saizoe-

nen t — de Dierenriem. IV. De vaste Sterren.

V. DeEclipIên, Phafes van de Planeeten, Licht

en kleuren; VI. De Staartfterren, — de Electriciteit.

VIL De ontleeding des menfchelyken Ligchaams,

het microscoop enz. Agt plaaten zyn 'er ter opheldering bygevoegd.

00 In het Latyn, onder den tytel i Praedium Rusticum.

(ƒ) Hortorum Libri IV.

Qr) Dit werk: The Englisch Garden, zou beftaan uit vier boeken, doch is ons nog niet voltooid onder de oogen gekomen. Het geen wy 'er van gezien hebben, behelst veel fraais.

OV) Les Jardins, on ? art d emhellir les Payfages. De roem, welken zich de Abt de Lille door zyn fraaije vertaaling van Virgilius Landgeaichten heeft verworven, is door deezen arbeid niet weinig vermeerderd. Het gedicht beftaat uit vier boeken. Men vindt hier het eenvoudiglte ontwerp met alie mogelyke bevalligheid uitgevoerd. Meesterlyke lchilderingen, P 3 on-