Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Verhandeling op d'Onacht zyn groot ontwerp van Heerfchzugt uyt te voeren. Hierom heeft hy-ze van eerft af, bezonderlyk de Bataven,met meer omzigt behandelt, hun aengehaelt en gehouden niet als overwonnelingen en onderdanen , maer als bondgenoten en broeders der Romynen. En het is ook met deze Nederduytichekrygsmacht,dat hy de Roomiche Republiek ten onderen heeft gebracht. De zelve onze dapperheyd boven die der andere Gallen betuygt ookStrabo: die noch Voorders zegt, dat wy zeer ftrydbaer walen , en altyd gereed om te vechten, doch Zeer oprecht en ongeveynft. Ook bediedhy in 't bezonder, dat de Gallen d'alderjkloekfte waren,daer-ze meelt noordwaerts ter zee ftrekken. 't Welk met anders als hierop ons uytkoomt.

Hetzyn waerfchynelyk wy,die daer naer eerft van al, voor of met de Franken, de Romynen aengetaft en verdreven, en onzen nog hedendaegfehen Koning der dieTen voor fiandaerd tegen den Roomfchen Koning der vogelen, gelyk naemaels de Franken voor hunnen ftandaerd het neerftigfte der dieren, de Bie, die daer naer Verandert is in een'Lelie,opgerecht hebben.

Wy hebben altyd een ftaetswyze gehad en behouden, waer, gelyk Ambiorix by Cefur zegt, het volk zoo veel te zeggen

Sluiten