is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fifstf Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Plaat H. de Bruyn ... 300

Thomas Barriel - - - 500

Rudolf Baalde ... 500

J. Bisfchop voor A. R. - 200

|"H. Beukman - - - 900

| O. G - - - - 100

JU. 100

IE 100

LL- 100

Hendrik Boelaart - 200

Kempenaar D. By 100

Bosveld Advocaat - 300 W. van der Beets Kapitein ter

Zee 300

F. H. van der Beets Com. van

het klein Zegel - 300

R. Slichers A. H. van Buren - - 500

D. van Bysterveld - 500

Bollard Advocaat V. N. N. 900

voor N. N. - - 250

J. P. Beekman - - - 300

Joh Braams ... 500

B. de Baas (Castelein) - 400

G. Bofe V. G. B. - - 500 Ad. de Bas - - - 5 0 0 Benjamin de Brueys • - 500 Nog voor A. en A. ieder ƒ 3 6 o o Nog vóór N. B. - - 5 0 6

c.

Plaat C. Iman Cau voor 2es • 30 o o

H. Cofterus - - - 5 o o Joh. Sam. Casfa - - 4 o o Ant. W. Casfa - ' - - 50° Willem Corbaz - 3 o o

R. Slichers Commis Cramer - - 500

J. B. Rousfeau du Croisfy - 500

en Fluisvrouw E. de Brueys 5 o o

D.

Plaat H. H. van Drecht - 300