Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en' in 1787 enz. voorgevallen. 17

B Y L A G E.

ExtraSt uit de Refolutien van de Vroedfchap der itad'Rot* ter dam , Vergaderinge gehouden op den 26 OÜober

" 1615.

Prefent alle de Vroedfchappen en den Penfionaris, uitgezonden Willem Huygensz ende van Driel. .

Ende is onder anderen mede voorgelezen hef. Oftroy, 'c welk de Heeren Staaten van Holland deze Stede Rotterdam in dezelve Vergadering hebben gegeven, daar by deze Stede geconienteerd, geaccordeerd, ende geoötroyeerd werdt voortaau te mogeö blyven gebruiken 'É getal van vier- en* twintig Pertoonen, die de Stad als Vroedfchappen zullen regeeren, ende dat dezelve Vroedfchappen , in conformite van de oude Privilegiën, in plaatle van Perfoonen die komen zullen af te Iterven otte ontpoortert te worden telkens anderen tot Vroedfchappen verkiezen zullen mogen. Naar welke leöure goedgevonden is dat &c. Vóórts is gerefolveerd dat de eerfte verkiewnge van een Vroedfchap gedaan zal worden op Maandag toekomende, ende dan daar na de verdere vaceerende plaatfen, van maand tot maand op de refpeöive eerfte Maandagen van dien zullen worden gefuppleerd.

Accordeert met de voorfz. Refolutien, voor zoo veel dit geëxtraheerde aangaat, En verklaare ik ondergefchreven Secretaris der Stad Rotterdam, dat my uit de volgende Refolutien der Vroedfchap gebleken is, dat by t zelve Collegie tot Raaden zyn aangefteld, op den 2 Novemb. 1615 Adriaan Crynen van Lyk. 7 Dccemb. 1615 Reynier Pietersz. Trompkr. XLVI. Deel. B 4 j«-

Sluiten