Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o DE SPILPENNING,

't hoofd heeft gezien, en zo is 't blyvenopenftann, Gerardus. Schoon bescheid, waarachtig, wei zo zei uien dit alzo

moeten aanneemen en gelóoven? Maar hier heb ik noudereekening van de Afïlager, diema*kt my de kop fchier dol, en gaat al de anderen noch te bobven.

Juffrouw Joanna dchet aan N.N.in bet jlerftuitvan N N. deeze ondergaande goederen gekocht Ren Japonje Rok met Goude Cupidootjes geborduurt. Een Ebbenhout Ferkeerbortje , mtt j$arte en witte yvonre Een JFufelyzer met goud ingeleid. i/cbyvi n.

Een fiiver fcbaatfpel. Een fi.'verd Puffenjes pan. Een/ijverde vergulde Aifcbop.

Eenfüverde gedreve Thé Keitel, van 97 loot 3 engels. Een Koffykan, dito, van 6(1 loot 7 engels. Een Oorlogie met een Kriflellyne Kas en gouwe Ketting. Een flaapende Fentis en Kuptde , op een Ebbenboute pedzft tule/je | Wel, hoe kroes en wonderïyk dat myn het hoofd ftaat, zo

moet ife 'er om lachchen, een flaapende Venus en

Kupido!

Zeeker paft dat zo een Juffrouw, zulk een ftuk werk te koopen ?

J o a n n a.

Ja , dat paft my, en dat was myn zin zo. Gerardus., Wel wat moet de Afflager wel gedacht hebben?

Joanna. Hy mag daar van denken wat hy wil, paft het jou printen t'huis te brengen, en daarin te'ftudeeren, Van Broer Kornelis, daar by beezisr is met zyn devotarisi'en te deciplineeren ?

Gerardus.

Nu kom, iy wind doch het proces altyd, hier zyn nu de reèkeningen van de Zylaaken, en Citzcwinkel, met • het geld daar by afgepaft;

En

Sluiten