Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOOR CHINA ENZ. rf£

zing van den zendeling onze behoeften te ver* vullen. Het was koddig om te zien, boe deeze den geheelen dag in het paleis heen en weder liepen, als of zij de gewigtigfte zaaken te verrigten hadden. De een was de Brood-mandaryn , een ander de Melk-mandaryn, een derde Mandaryn-portier ; enige moesten op ons gedrag acht geeven en weder andere waren belast om van al hetgeen wij deeden, behoefden en bekwamen, den Keizer allernaauwkeurigst te onderrigten. Niets was lastiger dan de vrijpostigheid der Mandarynen, die zig niet alleen met geheele hoopen bij onze maaltijden verzamelden, maar zelfs tot in onze {kapkamers doordrongen. Ieder Mandaryn had tenminften een' jongen bij zig, om zijne tabakspijp, een hunner grootfte behoeften , te draagen ; gevolglijk kwamen 'er even zoo veele bedienden als heeren. Deeze laatfte hadden wederom hunne vrienden, die aangediend wilden zijn: want van de afgelegenfte oorden van het rijk waren Mandarynen aangekoomen, om ons te zien; en deeze vreemdelingen, waarvoor men hen ten minlten uitgaf, wierden niet toegelaaten zonder aanzienlijke gefchenken aan de Mandarynen, die het opzigt over het paleis hadden , te geeven. Zelfs de twee heeren, die ons bij het aanlanden ontvangen en hier naar

toe

Sluiten