Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 CR« F O R STER OVER BUFFONS

fchiedenis? Ancyra, eene dad, die thans ongeveer vier. cntwïntig Duitfchc mylen van de Zwarte Zee afligt, wordt van Midas aangelegd, en men vindt in de aarde een anker; Daar moet derhalven, naar alle waarfchynlykheid, daar ter plaatfe voormaals Zee geweest zyn, dewelke thans 24 mylen afgeweken is. Die gedeldheid van zaaken moet reeds lang te voren hebben plaats gehad , want men was dezelve geheel vergeten, en daar moeten ten minden vyfhonderd jaaren verlopen zyn federt de te rug wyking der Zee, dewyl men daar zelfs geene berichten, geene overleveringen, van hadt. Nu heeft Midas ten minsten honderd jaaren voor de verovering van Troje geleefd, dewelke 1208 jaar vóór de geboorte van C In istus is voorgevallen; want Otreus,de zoon van Midas, hadt eene Dochter Kalykopis , welke men , voor de Venus, de moeder van Aeneas , uitgaf, en de oude Priamus zegt (Ilias y) dat by in zyne jeugd de troepen van Otreus gezien hadt; Dit brengt dus den tyd van de berbouwing van Ancyra op 1308 jaaren voordes Heilands geboorte; Rekent men nu nog 500 jaaren, die ten minden federt de terugtreding der Zwarte Zee tot op de bouwing van Ancyra moeten verlopen zyn, zo heeft de Zee misfchien Phrygie nog bedekt ■ in 't jaar 1808 voor des Zaligmaakers geboorte. Maar nu; de Deukalionfche Vloed viel voor in den jaare 1528 voor de geboorte van. Christus. Zie daar, myn waarde vriend, waar toe deze oude gebeurtenis ons leidt! Reeds 1808 jaaren voor onze tydrekening, en dus reeds voor 3588 jaaren, hadt men al de kunst van Ankers te fmecden; men hadt Sche. pen, en men verftondt de Scheepvaart. Zo verre kan men derhalven de Wetenfchappen, Kunsten, en Handwerken in Noordelyk Afic met zeekerheid te rug brengen.

Ou-

Sluiten