is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8oo

OVER DE

GEDAANTEWISSELING en VRUCHTBAARHEID

VLIEGEN.

Uit het Iloogduitsch.

Toen ik in den vorigcn Zomer u in een zeer lievigen ftryd aantrof met de Vliegen , en u even zulke bloedige nederlagen onder deeze arme diertjes zag aanrichten , als onze nieuwerwetfche Tragieke geniën in hunne tooneelen onder de helden, die het noodlot onder het despotismus van hunne veder heeft laaten geboren worden , zo ftond ik meer dan eens in beraad om u te ontdekken, dat alle deeze diertjes , wier foelie vlugt hen zo dikwils voor uwe vervolgingen beveiligt, eens als wurmen voor uwe voeten gekropen hebben , en dat 'er flegts één voetftap nodig was om gcheele myriaden van hen in de andere waereld te laaten gonzen. Doch ik kende de zugt van tegenfprecken die uwe fexe eigen is , en wapende my daarom van tc vooren mei: bewyzen, die ik van de beste Natuurkenners ontleende, en dus groeide myn voorneemen aan tot het befchryven cenerChronyk van het leven der Vliegen. godart heeft agtenveenig foorten van Vliegen geteld,

DER.

Brief van R—d aan eene Dame,