is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRUCHTBAARHEID DER VLIEGEN.' 803

Vliegen.

Een moedervlieg legt geduurende den zomer viermaal, iedermaal 80 eijeren, dat is •

(Men ftelt dat de helft van 't Vrouwelyke gedacht is, en bedraagt dus op ieder der vier ryzen, 40 Wyfjes.)

1. Het eerde agtde deel, of de 40 wyfjes van de eerde legging, leggen geduurende den

zomer nog viermaal — bedraagt . 12800. Wederom van deeze het eerfte agtde deel,

of de 1600 wyfjes, nog driemaal doet 384000. i Het tweede agtfte, tweemaal - - doet 256000. Het derde en vierde agtfte , ten minften

eenmaal - - - doet 256000.

2. Het tweede agtfte deel, of de 40 wyfjes van de tweede legging, leggen nog drie

maal. _ 9600J

Een zesde deel hiervan, of 1600 wyfjes,

nog 3 maal. ... 384000.

Het tweede zesde deel nog tweemaal. - 25600c. Het derde zesde deel nog eenmaal. - 128000.

3. Het derde agtfte deel of de 40 wyfjes van

de derde legging leggen nog 2 maal. - 6400. Hiervan een vierdedeel of 1600 wyfjes, die nog tweemaal leggen. - 256000.

4. 't Vierde agtfte deel of de 40 wyfjes van

de laatfte legging nog eenmaal. - - 3200. Hiervan de helft , namelyk 1600 wyfjes, ten minsten nog eens. ... 128000.

Summa 2208420.

My dunkt ik zie u reeds het hoofd fchudden, doch Fff 5 erin-