is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o5

LEVENSSCHETS

van den

NATUURONDERZOEKER L ' I N N JE U S.

Uit het Engelsch.

K^arel linn^us was in het Dorp Rofchult in Schmaland den 24ften May 1707 geboren. Op den Meyerhof, waar hy het eerfte daglicht zag, ftaat nog heden een groote Lindenboom , van welken zyne voorouderen den bynaam tyliander , lindelius en linn/eus bekomen hebben. Het is in Zweden een zeer gewoone zaak by. namen van dergelyke natuurlyke voorwerpen te ontlee* nen. Mogelyk zou men daaruit mogen befluiten dat de liefhebbery voor de Natuurkunde aldaar zeer oud is. karel linnjeus, zyn Vader, een groot bloemist, befchonk zyne Vrouw, geduurende haare zwangerheid van deezen haaren eerften Zoon met de uitgelezenfte bloemen. Zyn wieg wierd met bloemen beftrooid en men gaf hem bloemen in plaats van fpeeltuig.

De kleine lini\veus was nauwelyks zo groot dat hy zyn Vader kon naloopen , of de Hovenierkunst was zyn aangenaamfte tydverdryf. Hy leerde wel ras de Tuingewasfen kennen, en verfamelde zich dezulken die in den omtrek van de nabuurfchap in 't wild groeiden. Hy vond hier toe nog beter gelegenheid toen hy in 't Jaar 1717. naar Mexlo ter Schoole belteld wierd. In 't

Jaar