is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8IO LEVENSSCHETS VAN LINNiEüS.

verval van krachten volgde. Na veele andere heftig aanvallen, ftierf hy in een ouderdom van zeventig faa ren, en agt maanden. Hy liet een weduwe, een zoon die ook karel heet, en vier dochters na. Hy was' klyn en onaanzienlyk van gedaante, en had een breed hoofd dat van achteren zeer hoog was. Het opflag van zyn oog was vuurig, doordringend en regt gefchikt om vrees aantejagen. Zyne ooren waren niet voor de Muziek geftemd. Hy was levendig, en had een fterke geheugenis, fchoon het hem in den laatlten tyd zyns levens zomwylen verliet. Zyne taalkennis was zeer bepaald, en echter bleef hem geene ontdekking onbekend. In den zomer fliep hy van i0 tot 3 en 's winters van 9 tot 6 uuren. Hy faakte altoos zynen arbeid, als hyniet genoeg opgeruimd was. In gezelfchap was hy aangenaam, doch van een zeer gevoeligen aart, die echter even hgt te bevredigen was. In 't jaar 1746 was zyn zinfpreuk, Laudatur & alget, dat hy hier na verwislelde tegen Fantam extendere faftis.

m. al-