is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYNE LOTGEVALLEN EN VERRICHTINGEN. gal

mogen genieten. Anderen hebben ook in dit geval voor ons gearbeid, cn wy zyn in hunnen arbeid gekomen. Verlost van de ketenen des bygeloofs, verheugen wy ons billyk in 't vry gebruik van onze verftandelyke vermogens. Maar des te grooter is ook onze verplichting om deeze vryheid en deeze verlichting tot onze zedelyke verbetering te gebruiken. Dit zal een gepaste , levendige en beftendige gedachtenisviering van luther en zyne waardige medehervorrners , en het krachtigst bewys van onze dankbaarheid aan onzen God en Weldoener, en de beftendige grondflag voor ons wezenlyk en toeneemend geluk zyn.

S.

OVIK