Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEINSTE EN GROOTSTE SCHEPSELEN. 65$

voorbeelden van deeze beide föorten van vergelyking te hebben opgegeven.

Men heeft nu en dan menfchen aangetroffen, voorzien van zulk een vaste hand en zulk een naauwkeurig oog, dat zy in het kleine met een vervvonderlyke lunst hebben gewerkt. Men weet verfcheidene voorbeelden van kunftenaars, die in kleine fchryf kunst hebben uitgemunt, die in den omtrek van een ftuiver het Onze Fader eens , ja twee en driemaalen hebben gefchreven; en het geen nog verder gaat, is de behendigheid van een ander , die op den dunnen rand van afgefneden postpapier niet alleen letteren fchreef, maar ook woorden, waarin onder- en boveri uitgehaalde letters te pas kwamen. Wy kunnen ons naauwlyks verbeelden, dat de klopping der flagaderen of de omloop der dierlyke geeften zulk eene ftille beweging aan de hand van een ónzer Natuurgenooten kan laaten; doch men vergelyké deeze kleine letteren met die kleine levendige Schepfelen ïn 't pepervvater, in dé hom der visfchen, en anderen , dan zal de kleine rand, die tot onze verwondering plaats gaf aan welgevormde letteren, ruim genoeg zyn voor duizenden van levendige Schepfelen , die zich in dien ómtrek zouden beweegen met dezelfde vryheid als wy in ónze wooningen en vertrekken, en met minder bélem. mering dan wy in onze vergaderplaatfen voor den Godsdienst en den Koophandel gefchikt ondervinden.

Men verwondert zich over de behendigheid van den kunftenaar , die een goud kettingje aan den poot van' éen vloo wist te klinken, en dit Infeft eenyvoirenwagentje, naar zyne krachten gefchikt, deed voorttrekken.Doch wat is dit, vergeleken by de Godlyke werktuig, kunde, die zo veele onderfcheidene leden ter voeding en bewaaring fchonk aan ontelbaare foorten van Schep-* Vv2 f**

Sluiten