Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§20 anecdoten.

bevorderen, en de menfchen gelukkig te maaken, het hoogfte toppunt der menschlyke glorie zy.

jacob de eerde bezogt eens, toen hy nog Hertog van Jork was, den beroemden milton, en vraagde hem onder anderen, of hy niet dacht, dat het verlies van zyn gezicht een ftraffe des hemels ware , wegens het geen hy van zyn Vader karel den Iften. gefchreven had ? De onfterflyke Dichter gaf hem het volgende antwoord: Als uw Hoogheid denkt, dat de ongelukken, die ons hier bejegenen, teekenen van den toorn des Allerhoogften zyn, hoe zulleu wy dan het noodlot van den Koning , uw' Heer Vader, verklaren ? Het misnoegen des Hemels, moet, naar deeze onderftelling, veel fterker tegen hem, dan tegen my geweest zyn; want ik heb flegts myne oogen, doch hy zyn hoofd verlooren.

Sluiten