Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDACHTEN O'TER VEUSCHKIDEWE ONDERWERPEN.

JVÏet verbaasdheid belehouwyi wy 't verval van

beroemde volken, en wenden veri moeite aan, om de oorzaaken daarvan te ontdekken. Is 't ondertusfchen wel te Verwonderen, dat de opgezwollene golf wederom vlak wordt , of dat de winden het zand, door bun geblaas opgehoopt, wederom doen verftuiven?

Uiterlyke befchaafdheid is buiten tegenfpraak het kenmerk van zedelykheid; doch te veel is geen goed teken. Men vergeet naar de innerlyke waarde te ziert, wanneer men den glans tc boog fchat. Men keurt de ftof goed, indien ze flegts blinkt. En is ze indedaad goed, dan flyt 'er toch, door het geduurig polysten , altoos iets af.

Dat aanzienlyke rykdommen de fchande, waarmede menze verworven heeft , bedekken, is te verwonderen; maar dat dit gevolg te zekerder is, naarmaate de tyden meer verlicht en befchaafd zyn, komt ons nog verwonderlyker voor.

Elk wil heerfchen , elk wil bezitten. En egter hoe weinigen zyn 'er bedreven in de kunst van beveelen en gebruiken?

Aan-

Sluiten