is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74&" VERSLAS EENER REIZE NAAR DE ALPEN

fterk te maaken ; eene gemeene gewoonte der reizigers , die 'er zich meer op toeleggen , om hunae verhaaien door allerlei onwaarheden fchitterende te maaken , dan wel derzelver innerlyke waarde door waarheid en oprechte naarvolging der natuur te vergrooten!

Den vyfden van oogstmaand 1790 verliet ik, nevens mynen reisgenoot, des 's morgens vroeg Bern, vanwaar wy, door de fchoonlte en vruchtbaarfte ftreeken van dit canton, te Thun aankwamen. Deeze ftad is oud , tamelyk groot, doch vervallen en armoedig; voor eenen reizenden heeft zy, buiten de fchoonfie ligging aan den voet der Alpen , van welken haar de

Thur.erzee fcheidt , niets merkwaardigs. Nadat

wy ons hier verfrischt, en van eenige levensmiddelen, nevens een paar welgepuntte Alpenftokken, en eenen getrouwen gids hadden voorzien , lieten wy ons over de Thunerzee , regtfireeks naar Neuhaus , een klein vlekje , dat flegts uit drie of vier huizen beftaat, roeijen. Terftond buiten Thun, waar wy ons op de zee zetteden , hadden wy den Stockhom , de Niefe en het daar tusfehen liggende Fraulidal het naast by ons, terwyl de Gemmi en Wetttrhorn de meest naby zynde èisbergen waren, die den gezigteinder begrensden. Langzamerhand vlooden het dorp Esfchen,

en het üot Schadan ter rechter, het dorpenflot Ralber#en, Siegriswyl by Meerlingen, de St. Bëatenbach de geheele St. B'eatenberg (a) het Tyrannenflot Wilfe-

nau,

(a) Deeze berg en haare cascade hebben den naam van een eremiet St. eeatus, die hier woonde, en wiens grot ic de rots den xeizenden vreemdeling getoond wordt.