is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%U BLADWYZER.

hvakf ons niet gelukkig, UI. 173 88.

Hooiberg, rede'i van het verhanden van denzelven door

. broeijing V, 925.

tioay (<le) en haare zegenrykt' ui'werkfelen voor 't menschdom fraai afgefehilderd door Young, 11. 733

*— (over het ingebeelde geluk dat de) over 's menfehen leven fpreid' , IV. 557. over het verfchil der neiging om te hoopen onder de menfehen, ald, 658.

Hooi, zie Wa'eihoozen.

Jiomtiur , zyne uirmuniend. beid als Lierdichier , 1 S1S« hoogachting van Sealiger voor deezen dichter alt waarin hy als VVysgeer hoven Juvenalis uitmunt, waarin hy by hem ten aehteren (laat 530. oordeel van Dryden over zynen rang a's Dichter, ald.

Houwmouw, verichriklyke uitwcrkfelcn van deezen dwarlwind, III. C03.

jtuisgnin (het deugdzaame) een ver-te'fel 111. 162-176.

Bume, deszelfs uitmuntend Karakter gefchetst, 1. 889, 89°. flegte opgang zyner zede- en ITaatkundige gefchrifen in Engeland aid. 891. als mede van zyn gefchiedenis van Schotland en den Huize Tudor, ald. $gi. zyn vertrek uit zyn Vaderland naar Parjs, 84 3. zyn roeiutyk onthaal ald. 89,3.

[fipaniêt (de) IV. 987 693. £.')/1^1 {;<»/;:<.>, ito fJyipaard.

J

Jaargetylenfde opvclging der.) zwierig befchreven by

^ Joung. II. 556.

jcihus (Quintus) zyn gehoor, te en afkomst, I. 1028. zyne opvoeding ald. wordt Luitenant by de infanterie van het Regiment Baaden Durlach ald 1029. svne verdere bevordering, ald. vlytige oefening in de ou>:e Schryvers , vooral die van het Krygswezen handelen, 1033. hy wordt bekend hy den Koning van Pruiflèn, ald. zyne bevordering by deezen Monarch, 1031. zyn Huwelyk en dood ald, zyne ai beelding en levensfchets, 1032.

Jean Koning van" Viankryk, zyn ftandvastigheid en grootheid van aiel, II. '43-

Jephta (het zeggen van) tegen de Arnmoniten uiige, legd en verklaard, 1. 50.

Jeriijdems Tempel, (oorzi.ak van de uitbarftingen der vlammen by de bedoelde herbouwing van) door Julianus, I. 187. enz.

Jejus heeft by zyn komst op de aarde het ondeiling verband tusfehen den Godsdienst en het Üaatsgeliel niet verbrooken , 1. 53. Haat der waereld voor de komst van Jefus gefchetst, '< 54- 57- gelukkige omwenteling door zyne komst veroorzaakt, cld. 57 59.

Jefuiten (plan van de republiek der) IV. 96. hunne verbazerde en uirgeftrekte magt, ald, 96 en 97. hun.

M