Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

750 OVER. DEN RHINOCEROS.

hier door wederlegd ; want hy zag flegts Rhinoceros"* fen , die reeds eenige jaaren op ftal gehouden waren, en dus deeze Infeéten niet wel hebben konden.

ciiardin zegt, dat de Abysfiniërs den Rhinoceros voor den arbeid gebruiken; doch dit is niet volkomen gegrond. Dit dier fchynt geheel onleerzaam te zyn. De Abysfiniërs temmen zelfs de Elephanten niet en gebruiken ze ook niet voor den oorlog. De Rhinoceros fchynt ook zonder eenige vermogens te zyn. Zyne woestheid laat zich wel verwinnen, maar voor onderwys is hy nier vatbaar. Hy laat zich ook niet door den honger temmen, want zoras het hem aan voedfel ontbreekt , wordt hy losbandig en woedend , en alsdan floot hy met zyn kop tegen den muur, en doodt zich fomwylen zelve. Een Rhinoceros , die in het jaar 1513 uit Indiën aan Koning Emanuel van Portugal gezonden wierd , en welken deeze aan den Paus vereeren wilde, was oorzaak, dat het fchip, het welk hem overbrengen moest, zonken verlooren ging; en die , welke in Frankryk vertoond wierd , verdronk zich zeiven, toen hy naar Italiën zou worden overgevoerd.

De Elephant en de Rhinoceros zyn de twee voornaamfle middelen van voedfel voor de Schangallas. De inwooners van het laage land cn van Atbara verteeren ze niet groote graagte. De zooien zyner voeten worden voor het lekkerlte deel gehouden , want zy zyn zo week als die van een Kameel en van een kraakbeenige zelfflandigheid. Het andere vleesch fchynt het zwynenvleesch het naaste by te komen, doch het is veel groffer , riekt fterk naar muscus , en is veel laffer, en ik denk dat het de Negers en Jagers, die het zonder zout eeten, nog veel laffer moet voorkomen.

Het

Sluiten