Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 de PACHTER martyn en zyn 20Ol»l

Want, wat de fterveling op aarde ook moog- verried

Menslievendheid blyft fteeds de fchoonfte zyner phV ten. r ö

CBy het flot van het gezang, gaf ELZOnora haaren vader de hand, met belofte:)

Ik zal goed eh werkzaam zyn!

FRITS. S wü eens een braaf'man worden

christ. En weldoen, zo veel ik kan.

In het volle gevoel der zaligheid omhelsde hy

nen: „ God geeve u de kracht daar toe! , Hy

s> zegene u myne kinderen!"

Sluiten