is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

746 NATUURK. VERHAND. GVfR OEN INVLOED

en er ontftaan i'erdubbelde pogingen der natuurwerking, die meer en meer hevig worden , naar maate de oppervlakte der huid meer weerftand bied; naar maate de kracht des gevoeligen ligchaams meer en meer beweging in de vaste deelen , meer omloop der vochten, verhaaster ademhaling, en daar door veroorzaakte verdeeling van oxygene en warmte over het geheel der dierlyke huishouding doet ontftaan.

Volgt daarop ontfpanning der huid , doorftraling der vochten , verdeeling der warmte over de oppervlakte, met zweet; zo neemt de ziekte een einde, en de mensch word gered door eene uitwaasfeming,' dewelke zich door zyne eigenaartige zuure eigenfehappen kentekent: - dan , hoopt zich die fcherpe ftoffe op, — bepaalt zy zich , hier of dnar , in de bloedof watervaten, — word by voorbeeld een fpier der borst of de long zelve door de verdikte wey in de watervaten belemmerd, zo komt er eene ontfteking-ziektc, dewelke zich juist door die verdikte wey of lymplia en door die fpanning der huidvaten y door de belemmerde doorwaasfeming, en niet alleen door de veifchynfelen des dierlyken ligchaams , maar ook door

ïiet afgetapte bloed buiten hetzelve, kentekent. -

Want de ontftekingkorst van het bloed word door liet zuur der belette uitwaasfeming en door de ver-

meerderde warmte gevormd. . 0 ftremt het ey-

wit door zuur en warmte, zo ook onze wey en watervochten, Eenvoudige fcheikundige proeven leeren ons deeze waarheid voor het gezicht.

Zo worden, wanneer die geftremde wey in de klejïiere vaten blyft hangen j wanneer de natuur haare pogingen ter herfteiüng der doorftraling bevordert ; wanneer de ademhaling en omloop der vochten ver.

dub.