is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 OVER DE WERKING VAN HET GEZIGT.

dit verfchynfel. — Intusfchen fchynen de bygebragte oorzaalten ter volkomens oplosfing nog niet toereikende, dewyl wy zien , dat deeze aanmerkelyke vergrooting der gezegde Hemellichten aan den Gezigtseinder niet altyd .dezelfde , maar op onderfcheiden tyden verfchillende is; waaruit men moet befluiten, dat de meerdere of mindere ftraalbreeking door de dampen ook hierby niet vergeeten moet worden.

Uit de flraks bygebragte gronden laat zig ook het vraagfluk gemakkelyk oploslen , waarom ons het uitfpanfel des Hemels niet rond, maar plat of ingedrukt fchynt te zyn , hebbende de gedaante van een ingeboogen Gewelf? — Het bekende fterrenbeeld , de groote Beer, fchynt ons om die zelfde reden veel grooter , derzelver afzonderlyke Herren veel verder van eikanderen afteftaan , wanneer het zig in het Noorder gedeelte des Hemels nader aan den Horizon vertoont , dan wanneer wy hetzelfde ftarrenbeeld ten naastenby in ons Toppunt aanfcbouwen ; in welk laatfte geval de Sterren zig fchynen famengetrokken te hebben. — De reden van deeze en andere dusdaanige fchynvertooningen ligt zo duidelyk in het voorverhandelde opgeflooten, dat ik uwe aandagt zou verveelen, indien ik hierop langer zou willen ftilftaan.