Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET MENSCHELYK GESLACHT.

bindende, zo kunnen wy uit die wyze gemakkelyk pfléiden , welke graad van gelykmaatigheid wy in deeze opvolgingen te wachten, hoe wy deeze orde te begrypen hebben. Gehoorenen. De tyden van de duuring der vruchtbaarheid is, door den gelyken aanleg van Ons phyfiek geftel, algemeen en beftendig ; even zó de zucht om dezelven in werking te brengen. Daar, Waar die zucht gelyk in werking kan gebracht worden , daar kan een zekere overeenkomst zyn in 't getal der Geboornen, 't zy dan, dat 't zelve daaknde — even gelyk — of klimmende is, naar maaje der meerdere, evengelyke , of mindere fterfte met betrekking tot de Geboornen. Nu geeft ieder Land , naar maate van deszelfs bevolking, in vergelyking der middelen van beftaan , zyne tyden tot het aanvaarden der huuwlyken en de vruchtbaarheid over ïoops gelyk zynde, krygen Wydus ook voor ieder land, zo lang de gemelde proportie plaats heeft, ongeveer een gelyk getal Geboornen; naar maate dezelve veranderen , gefchieden de huuwlyken vroeger of laater,en het getal der Geboornen vergroot, of vermindert. —— Stervenden. Het phyficq geftel weder het zelfde , en dus ogk de oorzaaken die op deszelfs ontbinding werken. De aanleidingen hangen meest al af van climaat, levenswys, temperament. Niets is 'er dus tegen , dat wy, in zulke gelyke toeft inden eenige Overeenkomst in d,e fterflysren krygen; niet alleen tn derzelver getal, maar ook in de ouderdommen ; dat de kindsheid , de jo'ngelingfcbap , de mannelyke jaaren , de ouderdom hunne byzondere gefchiktheid hebben, om aangedaan te worden door deeze of geene der algemeene oorzaaken des doods ; en dat deeze dus door de overeenkomst onzer natuuren , in de gefielde gelyke toeftanden wet natuurk. V, Deel, èenige

Sluiten