is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4JO tafereel van de schouwburgen te london,

woone erkentenis van een mecrmas , aan welken men een ftuk opdroeg, wa< toen veertig Scnellingen; in her vervolg van tijd is dezelve tot op vijf a tien Guitjes gel-lommen.

Ook de prijzen der plaatfen in den Schouwburg, waren, in vergelijking van de tegenwoordige, toen! maals zeer gering. In de oudfte Engelfche Schouwburgen, had men banken, op welken men een Pence verzat; en op de Gallenjen betaalde men gemeenlijk twee Penei. In de meeste Schouwburgen had men vijfderleij zkplaatzen, van zes Pence tot een halve kroon toe. In het Parterre (de Bak) was, *o het fehijot, één Schelling den gewoonen prijs. Bij de eerfte vertooning van een ftuk werdt deeze prijs gemeenlijk verhoogd ; en zulks gefchiede ook daar na, wanneer de Benefits voor den Dichter gegeeven wierden. De laatften hadden reeds toen, maals, zo als nog heeden het gebruik in Engeland en in Amjterdam is, een vrijen toegang in den Schouwburg.

In den tijd van shakspear was het mede eeno gewoonte, dat men zijn oordeel, bij de eerfte vertooning van een Spel , reeds te kennen gaf. Ook was denkelijk het uitfluiten met de zogenaamde Cat-caüs, of ten minften met een nagemaakt kat. ten gemaauw , toen reeds in gebruik. Van een jonson, de mededinger van shakspear, wierden met minder dan drie ftukken, door de Aanfchoq. wers afgekeurd, of uitgefluit, namelijk Seja , Kattlma , en The New Inn, of de Nieuwe Herberg. Twee ftukken van fletcher en beaumont hadden het zelfde lot. O* de Engelfche uitdrukking : to daum a play, een Tooneelfpel verdoe-

men ,