is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 DE GEBROEDERS

zich hierdoor te iaaten overhaalen, en Weef fW vastig volharden bij zijne weigering

Nu ging TWUiiw over tot het beraap van middelen waardoor hy in ftaat mogt zijn om zijne z aak te handhaaven: hij fchortte daarom alle R^Jnt perfoonen m hunne posten, tot zao lange dat de ftemmmg over zijne wet had plaats gehad : zoo dTt alle openbaare handelingen, geduurende dien tijd" m de ftad moesten ftilftaa„. Nu begreepen de Rij! ken dat de leus tot den aanval gegeeven was ; L begonnen zich in het treurgewaad te kleeden en kwamen de mrkt> h eene J£

ding. - Gracchus vvierdt gewaarfchuwd, dat men heden omgekogt had om hem te dooden; maar h was de man „iet, om ui, vreeze voor den dood de part, te verbaten , dien hij voor goed hield; en vergenoegde zich dus met een dolk bij zich te dna gen, met welken hij overal verfcheen waarzijn PU»

Toen eindelijk de dag gekomen was, op welken Dien ftemmen, zoude over de wet, hadden de Rijken de ftoute onderneeming volvoerd, om alle de L fchen, .„ welken de ftembriefjens verzameld wieden te vervoeren: en dus eene groote hinderpaal in den weg te ftel.en; de partij van gracchus! ve e grootfte, woedende geworden zijndeover deeze onver wachte gebeuren», wilde zich hierover op de Rijken wreeken; «eeze nu bevreesd wordende, dat hen deeze wederrechtelijke daad duur zoude te ftaan komen wendden zich de Ond r™r. • » ztai ne uud Confuis malvius en fulvius

tot tibep.ius, baden hem, met traanen in de oo*en om toch de ijsfelijke gevolgen , die de woede" des'

volks