is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiberius en cajus gracchus. 577

die hem verdeedigen wilden, zoo lafhartig verlieten, zij nimmer inogten verlost worden van die Havernij, die zij zich zeiven hadden op den hals gehaald, —■-»-In het vluchten bereikte hij een brug, doch aldaar door zijne vijanden vervolgd wordende , namen zijne vrienden, LiciNiuseuEoMPONius, het edelmoedig befluit, om zijne vervolgers den opgang der brug zoo lang te betwisten, tot dat gracchus gelegendheid had om te ontkoomen j zij volvoerden moedig hun voorneemen , zoo dat zij niet te rug weeken, maar beiden eindelijk met wonden doorboord , dood nedervielen. Gracchus had ondertusfchen een zeker boschjen bereikt, 't welk toegeheiligd was aan de razernijen : doch begrijpende, dat hij zijn leven toch niet lang behouden konde , en niet levendig in de handen zijner'vijanden willende vallen, gebood hij zijnen getfouwe.u flaaf hein te doodea. Daeze volvoerde dit aaklig bevel met moed, en be» waakte het lijk van zijnen heer. Zudat toen men het zelve wilde komen mishandelen, hij als een leeuw op die fchenners aanviel, en niet ophield zijnen grooten meester, en zich zei ven te wreeken , en te verdeedigen, vóórdat hij, evenals licinius en pomponius , levenloos ter aarde flopg. Nu had de woede den ruimen teugel. De Conful opimius beloofde aan den geene, die hem het hoofd van gracchus bragt, zoo veel gouds als het zelve zoude weegen ; en tiaar men het zelve op een piek in trimnph rondvoerde, wist zekere sf.ptd.iulejus 'er zich meester van te maaken , en de harsfens 'er uit gehaald hebbende, vulde hij het met lood, en bragt liet alzoo aan opimius, die hem daarvoor 17I

pond gouds betaalde. Men wierp vervolgens de

lijken van gracchus,flaccus en 3000 Burgers, die

in