is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C96 OVER. HET UITBOTTEN DER. KNOBJBOT

& oogmerk van hun beftaan, de voortbrenging van «d, vervuld Ie. En even daarom fchiet Zl „ tak vaneen voortdunrende P!ant „ooit langer, wa„! «eer „Jn einde gebloeid heeft. Hij heeft de uitTrfte der volkomenheid, «et het bloeijen be^t