is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ia BLADWIJZER.

verfcheidene gedeeltens der Aaide, III. 2Ó5-286". inzonderheid over de tegenwoordige en voormaalige vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid, de bevolking of ontvolking wmAfiën, 268286. Georgiën, 270. Emmeritièn, 275. Mingreliën, 276. Circasfiën, 278, Tereck , 280. Dagesthan en ScMrwan, of het oude Albaniën , 281. A, meniën , 282-286-

Vruchtbaarheid der Natuurweezens: zie Natuur.

Vrijheid en Vernuft verheft den Mensch boven de Dieren. I. 44.

»■■ en Verfland: een Vertelzel, I. 884-897.

Vrijheid (zijne eigene) aan anderen op te offeren , door hen te grooten invloed op zijn hart te vergunnen is wreede goedheid. V. 825.

Vuurbraakende Bergen , zie de Artikels: Steenen en Vefuvius.

W.

Waterloopers ouitijds gebruikt, eer de Zandloopers uitgevonden waren , om de uuren te weeten: zie Tijdtelling.

Weeken : (oorfprong van de afdeeüng der maanden in) zie Tijd-telling.

Weetenfchappen: (de Berg der) een Droomgezicht, V. 765-772.

Wtldaaden worden al zoo wel door geleerde verhandelingen , als door goederen van het geluk beweezen, V- 7p, -

Weldaadige, (de waare) IV 832-8J6.

Weldoen (over) en ondankbaarheid , IV. 815-834. hoe men weldoen moet, 824. de waare weldaadiae. 832. 6 '

Wellevendheid, V. 779.

Wereld der Ligchaamên en der Geesten , (Analogien tusfchen de) IV. 655-700. van de beweegende kragt 1 660. de ontwikkeling der kragten. 665. de geevenredigde volmaaktheid der werking, naai maate van de volkoonsenheid der beweegende kragt, 667. de kragten der Natuur en de Vermoogens van onzen Geest, waar uit wij denkbeelden van de Godheid ontleeden, 669. de gefteldheid der Natuur welke fchetzen van den toeftand der menfchen oplevert, 670. de gefteldheid der Natuur als de vorming der ontwerpen van vooruitzichten onderfteunende, ald. de geduurige werking en tegenwerking zonder verfpilling van groote vermoogens tot geringe bedoelingen , C71. de eenvouwigheid van de wetten, het opperde beginzel en doel der Natuur, ald de onder, hnge ontleening en mededeelmg der kragten, 672. zamenhang der Natuur door de aantrekkingskracht, 673. trapswijze en geduurige voortgang tot grootere volmaaktheid, zonder overijling, 675. de gelijke maate der kragten, 67S. trapswijze verheffing van 'den luister des lichts in de Na-