Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDENEN

OVER DEN

HEIDELBERGSCHEN

C A TECHIS M U S.

VEERTIENDE ZONDAG,

T E X T: joh. li 14.

En het Woord is vkesch geworden, en heeft onder ons gewoond't [en wij hebben zijne heerlijkheidaanfchouwt, eene heerlijkheid als des Eeniggebooren van den Fader] vol van genade en waarheid*

35 Vraage. Wat is dat gezeid: Die ontvangen i* Van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria?

Andw. Dat de eeuwige Zoone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft,' de waafe Menfchelijke Natuu^ fe, uit den vleefche en bloede der Maagd Maria, door de werkinge des Heiligen Geest, aangenomen heeft, opdac hij ook dat waare Zaad Davids zij, zijnen Broederen in allen gelijk, uitgenomen de zonde.

36 Vraage. Wat nuttigheid overkomt gij door de heilige ontvanging en geboorte Christi?

Andw. Dat hij onze Middelaar is, en met zijne onfchuld en Volkomen Heiligheid, mijne Zondeii, daarin ifc ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bëdëkt» ILdèzu A &s

Sluiten