is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den Heidelbergschen catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG. 44a

zoo zeker zal bezitten, als of bij werklijk deelgenoot van het Eeuwige Leeven geworden was.

Inmiddels wordt deeze tweede weldaad zeer gevoeglijk ge^ hecht aan de eerfte, door het koppelwoordeken ende, terwijl de Spreeker zegt, dat hij in christus voor God rechtvaerdig is, en een ervgenaam des eeuwigen leevens. Trouwens , 1. het Eeuwige Leeven is in zoo verre opgeflooten onder de Rechtvaerdiging, daar deeze niet alleen beftaat in eene gunftige Vrijfpraak, maar ook in eene toewijzing van het recht ten Eeuwigen Leeven; ziet psalm XVII: 15. XXXII: 1, 2. rom. V: 17, 18, 21. >2 tim. IV: 18. 2. En, gelijk het recht, zoo volgt ook de daadlijke bezitting van het laatfte op het eerfte, opdat wij, gerechtvaerdigd zijnde door genade, zouden worden ervgenaamen, naar de hoope des eeuwigen leevens, gelijk het wordt zaamengevoegd tit. III: 17.

Dit andwoord nu past zeer wel op de vraag van den Onderwijzer. Want, vroeg deeze: wat baat het u, dat gij dit al geloovt? Het is waarlijk de Rechtvaerdiging en het Eeuwige Leeven , die de baat of de nuttigheid van ons Geloov zijn. paulus voegt ook deeze te zamen, om maar eene plaats voor allen te noemen, rom. I: 16, 17. ik fchaattt mij des Euangellums van christus niet —> want ^rechtvaerdigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit ge* loove tot geloove, gelijk gefchreeven tl, de rechtvaerdige zal uit den geloove leeven.

Bijzonderlijk 1. komt de rec htvaerdigmaaking voor, als een vrucht van het geloov, hand. XIII: 38, 30, zoo zij u dan bekend, Mannen Broeders! dat door deezen u vergeeving der zonde verkondigd wordt, en dat van allen, daarvan gij niet kondei gerechtvaerdigd worden door de Wet van Mo fes, door deezen een iegelijk die geloovt, gerechtvaerdigd wordt; zie ook rom. 111:22. V:i,2. X: 4. hebr. XI: 7. 2. Insgelijks wordt het eeuwige leeven zeer dikwijls als een vrucht van het geloov voorgelleld: want, alzoo liev heeft God de waereld gehad, dat hij