Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ i7a ]

toirlyk niet konden verhinderen, om, zoo wy de zaak daar toe gedisponeerd vonden, Decreet te verleenen, om de Suppliante in bewaarnis te (tellen, en nader te doen hooren, zoo is het mede in facto waar, dat de Suppliante by haare Memorie van Suggestie heeft geofereerd, om , zulks by ons wordende gerequireerd, tig in bewaaring te begeeven . mits haar Befchuldiger Jan Grypftoe, nevens die verder met hem in deeze zaak deel mogten hebben, in hegtenis gehouden wierden; en dat, na die offerte van de Suppliante, by ons is gerefolveerd, haar in haar huis door een Stads Bode te doen cuftodieeren, als mede den voornoemden Jan Grypftoe, en ook de gemelde Cornêlia van der Zand, onder het Stadhuis te detineeren, ieder in eene aparte gyzeling; eene dispofitie, waar over de Suppliante, in aanmerking van haare voorfz. aanbieding, met geen fchyn van reden zig kan beklagen; te minder, om dat voor eerst daar door wierd voldaan aan haare ernliige begeerte, dat de voornoemde Jan Grypftoe in verzeekering mogte worden gebragt, waar over anders twyffeling zoude hebben kunnen vallen, uit hoofde van dezelfde of gelyke bedenkingen omtrent de genoegzaamheid van bewyzen eenerAccufatie ten zynen laste, als door de Suppliante ten haare opzigte worden geallcgeerd; en om dat, ten tweeden, ook in dit opzigt alle discretie omtrent de Perfoon van de Suppliante is geobfer-

veerd ,

Sluiten