Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

ÓVER DÉ

GRAAFLYKE BEDEN

IN HOLLAND^ E ri

DEN AELOUDEN VRYDOM VAN DEN HÓL* LANDSCHEN ADEL VAN DEZELVE.

EERSTE HOOFDDEEL.

Over den vroegereh ftaat der Nederlanden ön* der de Franken, en onder de Graavetn

JLJ'en oorfprong en voordgang der Beden, die men vindt, dat oulings den Graaven van Holland opgebracht werden, zullende opfpooren, dacht my niet onvoegzaam > vooraf eene korte fehets te malen van den aelouden toeftand dezer Landen.

Men weet, dat deze Gewesten geduurende verfcheidene eeuwen zyn bloot gefteld geweest aan de invallen van Woefte Volken , der Franken voornamelyk; die door den kwynenden iïaat van 't Romeinsch GebieÜ aan geduurige overwinningen als gewoon waren geworden, en die verwachten konden , dat hün uit de toenemende macht der Friefen eenig nadeel mogte voordkomen. Deze dan trachtten, om verfcheidene reA de-

Sluiten