Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 uitlegging van de opschriften

ders aurelius flavinus , Zoon van flavus , Zoetelaar in het Romeinfche Leger, overleden m het achttiende jaar Jij nes ouder doms, zijn alhier ter ruste neder gelegt.

De aarde zij niet zwaar aan uwlieder asfche en koud gebeente, noch breeke uwlieder ftille kalmte.

De Erfgenaam heeft deeze Grafnaald doen plaatzen.

In den jaare 1487 is even buiten de Stad dit Gedenkteken der drie Aureïiusfen, Romeinfche Krijgslieden van de tiende Legioen, opgedolven, zijnde hoog een voet tien en een halve duim, breed twee voeten en een duim.

Het zelve heeft in eigendom behoort aan de Heeren Jan en Gerhard van Valkenburg. L. Guicciardini Dejcriz. di tutti Pacfi basji pag. 212. en is naderhand overgegaan in bezittinge van den Heere Hendrik Lei]dekker, welkers eerste huisvrouw Erfgenaam van de Heeren van Valkenburg was.

Naderhand is deeze Steen verwaarloost, tot datze uit het huis van den Heere van der Houven overgebragt is op dezer Stads Raadhuis.

Het Opfchrift is het eerst uitgegeeven door M. Smetius in iijn voortreffelijk werk der oude Opfchriften fol. clxvii. n. 14. Gruterus heeft het zelve uit Smetius overgenomen pag. oxxxm. n. 1. Men vindt het vervol" gens

Sluiten