is toegevoegd aan uw favorieten.

Vertaaling en korte uitlegging van de opschriften op altaaren en gedenk-steenen der Romeinen, binnen en omtrent Nijmegen uitgegraven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o? altaaren en gedenk-steenen. 83

MER ET SVI] Dat is, MERcurio ET SVis. Mitius bad, behalven Mercurius, fijnen erootften en almogendften God , ook noch p/«««/y*« Godheden aan, die «b> Befcherm-Godinnen het voorwerp van fijnen SS eerdienst waren, hoewel hij ze bij mam liet kende. Zoortgelijke Altaar aan E en aan plaatfelijke onbekende Godheden toegewijd, is in Wintermaand des jaars 1703 Sent Sancten opgedolven met dit Opfchrift:

MAR. ET. SVI C. METIVS MARTIALIS B. F. L. LEG

vï. VICT V. S. L. M.

C MITI VARIA] C.MITIttfofC.MATlus Want de letteren waren door de oudheid'op den Steen gefleten : zijnde beide nochtans Romeinfche naamen.

VARIA fchijnt de geboorte-plaats van Mitius te zijn geweest, breedvoerig nagefpoort bij Cannegieter de Ara ad Neomagum Gelnae repertapag. 4-29? 3°> 31- '

MIL, LEG. "vT. VICT] Volgens Dio Casfius lib. lv. pag. 564. zij" er twee {esd.e Legioenen geweest; van welke eene mSijrte ter bezettinge heeft gelegen. Tacitus Annal L 2 iio*