Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14» GEDENKSCHRIFTEN va

roet veel moeite ftond mijne moeder dit toe. Zij zag niets in den Schouwburg dan de eeuwige verdoemenis, evenwel ik ging mede.

Men fpeelde de Graaf van Fsfex, en de Folies Amoureufes. Wat 'er toen in mij omging kan ik niet meer béfchrijven; dat weet ik nog, dat men mij geduurende de vertooning , en het overige van den avond niet kon bewegen, om iets te ge« bruiken, of een enkel woord te fpreken. Gansch in mii zelf ingetrokken zag of hoorde ik niets van alles wat om mij gezegd, of gedaan wierd. 9, Ga naar je bed zot fchepfel!" waren de eenige klanken die ik verftond, en ik liep naar bed.

In plaats van te llaapen, hield ik mij bezig met mij alles levendig te herinneren wat ik gezien, en gehoord had; en men ftond des anderen daags verbaasd, daar men mij meer dan honderd verfen van het Trcurfpel, en ruim twee derde van het aarti'r kleine fttikje hoorde opzeggen.

Men verwonderde zich nog minder over mijn fterk gekeugen dan over de behendigheid, waar mede ik de acteurs nabootste. Ik brouwde gelijk grandval ; ik hakkelde terwijl ik de fprongeu van Crispijn maakte gelijk poisson; ik gaf mij de grootfte moeite , om mij het geestig gelaat van Juffrouw dangeville , en het koude ftijve air van Juffrouw balicour. eigen te maken. Kort; men hield mij voor een'zeer ongemeen fchepzcl. Maar mijne moeder fronfte haare'wenkbraauwen, en zeide, dat zij liever zag, dat ik

oen

Sluiten