is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van Hyppolite Clairon, en aanmerkingen over de tooneelkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HYPPOLITE CLAIRON. ;op

dikwijls aan de deur zien, of men bleef zitten. Madame de gr . . . zag iets, en vraagde aan den MARécHAL, is 'er iemand in uw cabinet? „ 't Is zeide bij , Mademoifelle clairon , ik heb haar verzogt om de gratificatiën te herlezen." zij antwoordde; „ik zou haar gaarn zien, laat zij binnen komen." De maréchal zeide iets zachtjes aan mijne geleidfter : nam mijn» hand, bragt mij in de zaal, waarin ook Madame la duchesse de lau . . . . en de Hertog de g . . . .; vond , beiden ftonden op om mij te ontfangen.

madame de gr...

Ik ben zeer in mijn fchik u te zien. Waarom waart gij niet bij ons ?

i k.

Ik vleidde mij niet Mevrouw ; dat men mijn bijzijn wenschte: uw order alleen kon mij vrijheid geven mij aan u te prefenteeren.

madame de gr...

Ik heb zeer lang gewenscht u te zien : ik verzuim nooit in de Comedie te zijn als gij fpeelt, vooral als het een ftuk is van corneille: ö dan zijt gij het allergrootst. Ik heb driemaal aster een Cinna gezien , uwe uitfpraak is verO won-